Reformáció Európában

Luther Biblia
Luther Márton (1483–1546) a reformáció szellemi atyja. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor a wittenbergi egyetemen, ahol 1517. október 31-én a vártemplom kapujára kitűzött 95 pontjában kritikát fogalmazott meg a katolikus egyház visszaéléseivel és teológiai tévedéseivel szemben. Bölcs Frigyes választófejedelem parancsára Luthert elrabolták, mikor a wormsi birodalmi gyűlésről hazafelé tartott. Wartburg várában álnéven élt és itt kezdett az Újszövetség fordításához, mely 1522-ben meg is jelent. Az Ószövetség fordítása 1534-ben készült el. Luther német Bibliája új lendületet adott a nemzeti nyelvű bibliafordításoknak. Népszerűségével egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának köszönhetően Luther Bibliája gyorsan elterjedt és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is.

A Genfi Biblia nevét a legtöbb ember soha nem hallotta, pedig a Biblia történetének egyik legfontosabb Biblia-kiadása. Angliából az inkvizíció elől Genfbe menekülő tudósok fordították eredeti nyelvekből angolra és megjelenése után az egyik legkedveltebb bibliafordítás lett. (Genf akkoriban Kálvin János befolyására örült a reformált hitű tudósoknak.) Ezt a Bibliát használta és idézte William Shakespeare és ez volt az a Biblia, melyet a zarándok atyák magukkal vittek Amerikába. A francia nyomdász, Robert Estienne a könnyebb tájékozódás kedvéért számozott versekre osztotta a Biblia szövegét. A Genfi Biblia az első teljes Biblia, mely használja ezt a versbeosztást. A későbbi Biblia-kiadások is ezt a számozási rendszert használják.

A King James Version az első hivatalos, modern angol nyelvű Bibliafordítás, az I. Jakab angol és skót királyról elnevezett jogosított változat.  Ez a Biblia fordítás máig mindennapi olvasmánya az angol anyanyelvű keresztyéneknek és népszerűségében, az irodalomra és az angolszász műveltségre gyakorolt hatását tekintve a mi Károli-Bibliánkhoz és annak magyarországi hatástörténetéhez lehetne hasonlítani. A King James Biblia a Károli után 21 évvel, 1611-ben jelent meg.